Home Musik 500 barn sjunger i Baltiska hallen!

500 barn sjunger i Baltiska hallen!
Rösträtt är en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor. Rösträtt handlar djupast sett om barns delaktighet och inflytande. Det är barns rättighet att få uttrycka sig med rösten!

Under Rösträtts första projektår medverkade drygt trettio förskolor och över 500 barn i hela Skåne. Utmaningen var att barnens tillsammans med professionella kompositörer, rytmikpedagoger, körledare och rappare skulle skapa en konsert på barnens villkor. Barnen styrde hela processen från skapandet av musiken till finalkonsert!
Varje förskola arbetade var för sig hela terminen men i februari 2012 möttes alla barnen för att sjunga i Baltiska hallen i Malmö. 500 barn sjöng  tillsammans med professionella sångare och musiker från Ensemble Syd och Malmö Akademiska Orkester i en storslagen finalkonsert.

Rösträtt finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden och Nordisk Kulturfond i samarbete med Malmö Högskola, UNGiKÖR och Rörelsen Gatans Röst & Ansikte (RGRA).

www.mah.se/rostratt

Trailer

Translate »